Hoe ziet een coachtraject eruit?

Gemiddeld 6 tot 8 sessies van maximaal 1,5 uur gedurende 4 tot 6 maanden. De eerste 4 sessies zullen plaatsvinden met tussenpozen van circa twee weken. De laatste sessies hebben langere tussenpozen. Je kiest voor een individueel en intensief traject waarin je de balans opmaakt en concrete stappen zet voor een nieuwe koers. Ieder coachtraject begint met jouw coachvraag, waarbij we bespreken welke doelen je wilt bereiken. Deze doelen kunnen gedurende het traject worden aangescherpt of bijgesteld. 

 • Aan de hand van jouw coachvraag gaan we aan de slag. Ik heb hiervoor een groot aantal werkbladen en methodieken die ik in kan zetten. Het is een creatief en motiverend proces dat energie van jou vraagt, maar jou ook veel oplevert.
 • We doorlopen drie fasen:

o    Wie ben ik?

o    Wat wil ik? Wat kan ik?

o    Wat doe ik?

 • Tussen de gesprekken door doe je verhelderende opdrachten om beter inzicht in jezelf te krijgen en mogelijkheden, obstakels en verlangens in kaart te brengen. Op deze manier verdiep je je traject.
 • Ook geef ik je tips voor verdiepende en relevante literatuur.
 • Aan het einde vieren we de successen en evalueren we.

 

Je krijgt inzicht in:

 • wat voor jou belangrijk is (je waarden) en waar je van nature goed in bent (je kernkwaliteiten)
 • je drijfveren
 • je visie op je toekomst
 • wat je niet meer wilt
 • wat je nu (nog) tegenhoudt
 • wat je wel wilt
 • hoe je je doelen kunt realiseren

 

Wat kan je van mij als coach verwachten?

 • Deskundige begeleiding en ondersteuning bij jouw ontwikkeling. Dit betekent dat je in elk stadium van het traject kunt rekenen op adequate ondersteuning bij jouw proces.
 • Te allen tijde een gegarandeerd vertrouwelijke behandeling. Dit betekent dat geen enkele informatie aan derden gegeven wordt tenzij na jouw goedkeuring.

 

Wat verwacht ik als coach van jou?

 • Dat je actief en open meewerkt in het coaching proces. Dit betekent dat je in alle openheid de gesprekken houdt en dat je  de afspraken die we maken nakomt en dat je actief werkt aan je reflectieverslagen en huiswerkopdrachten.